Städte in Nord Korea

Zeit des Sonnenaufgangs, Sonnenuntergangs, Mondaufgangs und Monduntergangs

Klicken Sie auf das Symbol hinter dem Namen der Stadt, um die Informationen zu sehen!

- Zeit des Sonnenauf-und Sonnenuntergangs
- Zeit des Mondaufgangs und Monduntergangs

Anak
Anbyŏn-ŭp
Anju
Aoji-ri
Ayang-ni
Chaeryŏng-ŭp
Changyŏn
Chongjin
Chunghwa
Chŏngju
Haeju
Hamhŭng
Hoeryŏng
Hoeyang
Hongwŏn
Hwangju-ŭp
Hyesan-dong
Hyesan-si
Hŭkkyo-ri
Hŭngnam
Iwŏn-ŭp
Kaesŏng
Kangdong-ŭp
Kanggye-si
Kapsan-ŭp
Kilju
Kosan
Kowŏn-ŭp
Kujang-ŭp
Kusŏng
Kyŏngsŏng
Musan-ŭp
Najin
Namp’o
Namyang-dong
Nanam
Ongjin
Onsŏng
Pyongyang
P’yŏngsŏng
Sakchu-ŭp
Samho-rodongjagu
Sariwŏn
Sil-li
Sinanju
Sinmak
Sinŭiju
Songnim
Sunan
Sŭngho 1-tong
Sŏnbong
T’ongch’ŏn-ŭp
Wŏnsan
Yuktae-dong
Yŏnan-ŭp
Yŏnggwang-ŭp
Ŭiju