Städte in Süd Korea

Zeit des Sonnenaufgangs, Sonnenuntergangs, Mondaufgangs und Monduntergangs:

ABCDEFGHIJKMNOPRSTUVWY
A
Asan
Anyang
Anseong
Ansan
Andong
B
Busan
Bucheon
Beolgyo
C
Chuncheon
Cheongsong gun
Cheongju
Chinju
Chinhae
Chinch'ŏn
Changwon
Changsu
Changnyeong
D
Daejeon
Daegu
E
Enjitsu
Eisen
Eisen
F
Fuyo
G
Gwangju
Gumi
Goyang
Goseong
Gimcheon
Gapyeong
Ganghwa
Gaigeturi
H
Heung-hai
Hwasun
Hwaseong
Hwacheon
Hongsung
Hongch’ŏn
Hayang
Haenam
Hanam
Hwado
Hwawŏn
I
Iksan
Incheon
Imsil
Ich'ŏn
J
Jenzan
Jeonju
Jeju
K
Kosong
Keizan
Kyonju
Kwangyang
Kwangju
Kurye
Kuri
Kunwi
Kunsan
Kinzan
Kongju
Kyosai
Koesan
Koch'ang
Kimje
Kimhae
Kijang
Kang-neung
Kwangmyŏng
M
Munsan
Mungyeong
Muan
Moppo
Miryang
Masan
N
Neietsu
Nonsan
Nangen
Naju
Naesŏ
O
Osan
Okcheon
P
Puan
Pohang
Pubal
R
Reiko
S
Suigen
Suncheon
Seoul
Suisan
Songwon
Sogcho
Sangju
Santyoku
Sinhyeon
Seongnam
Sinan
T
Tangjin
Taesal-li
Taisen-ri
T’aebaek
Tenan
Tonghae
U
Ulsan
Ungsang
V
Vijongbu
W
Wŏnju
Wanju
Waegwan
Wabu
Y
Yŏng-dong
Yeoju
Yesan
Yangsan
Yangp'yŏng
Yangju
Yanggu
Yeosu
Yŏnmu
Yanggok

진안군